ស្វែងរកពួកយើងនៅទីនេះ


ទីតាំងទី ១ :

សាខាទី #១ (ផ្សាររុស្ស៊ី)

# 89, ផ្លូវលេខ163 163 (ជ្រុង 408 ផ្លូវលេខ163 ), សង្កាត់ទួលទំពូង 2 ខណ្ឌចំការមនរាជធានី-ភ្នំពេញ។

ទូរស័ព្ទ: 081 311 117 / 077​ 563 132
Opening: Mon-Sun 7am>9pm

ទីតាំងទី ២ :

សាខាទី #២ (កាណាឌីយ៉ាថោវើ 1/F)

# 315, ផ្លូវលេខ 110 (ជ្រុងផ្លូវលេខ 93), សង្កាត់ផ្សារថ្មី 2, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

ទូរស័ព្ទ: 087 557 999
Opening: Mon-Sat 7am>6pm

ទីតាំងទី ៣ :

សាខាទី #៣ (Tk Avenue)

# 80, ផ្លូវលេខ 315 (ជ្រុងផ្លូវលេខ 316), សង្កាត់បឹងកក់ 1, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ។

ទូរស័ព្ទ: 081 315 777
Opening: Mon-Sun 7am>8pm

សេវាដឹកជញ្ជួនដល់ទីកន្លែង

ទូរស័ព្ទ: 023 430 605 (meal temple service)
Opening: Mon-Sun 7am>9pm

ទំនាក់ទំនងមកពួកយើង

Copy © Nompang Cambodia